• info@shidschool.com

کارگاه تکنیک های آماده سازی پیش از چا پ حرفه ای (افست / دیجیتال) RGB / CMYK / Grayscale / Multichannel

Final Poster - 35 X 50

کارگاه تکنیک های آماده سازی پیش از چا پ حرفه ای (افست / دیجیتال) RGB / CMYK / Grayscale / Multichannel

هرآنچه طراحان گرافیک برای چاپ باید بدانند و به آن نیاز دارند

هیچ طراح گرافیکی نیست که دست کم یکبار به خاطر خراب شدن چاپ ، ضرر نداده باشد. گذشته از آسیب مالی، اعتبار ماست که در این مواقع آسیب میبیند.

در این دوره که برای هر طراحی از نان شب واجب تر است، می آموزید :

۱- شناخت ساختار چاپ و به خصوص چاپ افست

۲- انتخاب مناسبترین مانیتور و اسکرین به همراه روش کالیبره کردن آن

۳- چگونه رنگی را که در مانیتور انتخاب کرده ایم با کمترین اختلاف در چاپ هم به آن برسیم

۴- تفاوت مانیتور با رنگهای چاپ

۵- چگونه از فایلی صحیح چاپ خوب بگیریم

۶- چه رنگهایی بهتر است در چاپ استفاده شود

و خلاصه پس از شرکت در این دوره بدون استرس کار خود را به چاپخانه بفرستید

شید
شید